Voordelen van mediation

Goedkoper    Doordat men samen één mediator bekostigd en dus niet iedere partij een eigen advocaat en bijkomende kosten
Sneller           Gerechtelijke procedures duren lang, door het schriftelijk op elkaar reageren als ook dat er uitspraak volgt van de rechter.
Vertrouwelijk            Alles wat wordt besproken binnen de mediation mag niet naar buiten worden gebracht of worden gebruikt in een onverhoopt toekomstig geschil
Invloed op de uitkomst Je levert een bijdrage aan de oplossing, die idealiter goed is voor beide partijen.
Minder stress Informele gesprekken dragen bij aan het feit dat mediation minder stress oplevert dan een gerechtelijke zaak
Samen                    Door een gezamenlijke oplossing te zoeken, wordt de onderlinge relatie niet onnodig onder druk gezet